PŘIPRAVUJEME NOVÉ AKCE

SPAGALLERY

Petrská 1133/6, Praha 1

”Lidské tělo je jako symfonie. Nepatrné, do sebe zapadající pohyby, které dohromady tvoří píseň.” – Fiona Paul